REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN KLUBU COCO MUSIC CLUB

§ 1 zasady ogólne
 • Klub COCO nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej, wejście do klubu jest przywilejem członków klubu COCO potwierdzone posiadaniem karty klubowej.
 • Za sprawdzanie kart klubowych odpowiedzialny jest wyznaczony przez klub selekcjoner, który zaprasza gości do środka klubu.
 • Regulamin przyznawania członkostwa w klubie COCO oraz korzystania z kart klubowych znajduje się w klubie
 • Na wybranych imprezach selekcjoner może zdecydować o wpuszczeniu osób nieposiadających kart klubowych.
 • Ponadto do klubu zakazuje się wstępu osobom pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także osobom niepełnoletnim (w wybranych przypadkach poniżej 20. roku życia)
 • Zakazuje się wnoszenia do klubu napojów i jedzenia, broni, noży, materiałów pirotechnicznych lub pożarowo niebezpiecznych, narkotyków i innych środków odurzających.
 • Zniszczenie wyposażenia klubu wiąże się z obciążeniem winnego klienta kosztem usunięcia szkody.
 • Zwymiotowanie w strefie klubowej wiąże się z poniesieniem przez klienta opłaty za serwis sprzątający w wysokości 100zł.
§ 2 bilety i przedsprzedaż
 • Sprzedaż biletów w punktach przedsprzedaży prowadzi się wyłącznie dla członków klubu COCO w celu rozpowszechnienia informacji o imprezach, ułatwienia obsługi kasy biletowej na wejściu do klubu oraz dla celów prognozowania ilości ludzi zainteresowanych imprezą.
 • Informacje dotyczące imprez (plakaty, ulotki, reklama imprezy) skierowane są wyłącznie do członków klubu COCO i mają na celu rozpowszechnienie informacji o imprezach dla członków klubu COCO
 • Z powodu możliwości przekazania zakupionego w przedsprzedaży biletu innej osobie, zakup biletu w przedsprzedaży traktuje się jako umowę przedwstępną. Nie gwarantuje on wejścia do klubu na imprezę osobom bez karty klubowej. W sytuacji gdy osoba z biletem zakupionym w przedsprzedaży nie posiada karty klubowej, klub zwraca tej osobie pieniądze za zakup biletu na bramce klubu. Zwrot pieniędzy za zakup biletu może nastąpić nie później niż w dniu danej imprezy.
 • Nieposiadanie karty klubowej wraz z biletem z przedsprzedaży nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń poza ceną zakupionego biletu.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. W takim przypadku osobom z biletami zakupionymi w przedsprzedaży przysługuje zwrot pieniędzy za zakup biletu. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń oprócz ceny zakupionego biletu.
 • Informacje dotyczące imprez w klubie COCO oraz obowiązujące ceny biletów wstępu do klubu COCO, znajdują się na stronach internetowych klubu pod adresem: www.clubcoco.pl
 • klub nie odpowiada za wydarzenia o charakterze siły wyższej, które wystąpią na imprezie takich jak katastrofa, pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nie odbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
§ 3 bezpieczeństwo
 • Dla bezpieczeństwa gości klub prowadzi politykę bezpieczeństwa polegającą na monitoringu klubu przy pomocy kamer przemysłowych oraz ochronie gości przy pomocy pracowników ochrony.
 • Pracownicy ochrony mają prawo do sprawdzenia zawartości odzieży i wnoszonych na teren klubu przedmiotów, wydawania gościom poleceń dotyczących usprawnienia przepływu ludzi przez klub, ewakuacji, etc
 • W przypadku łamania prawa lub regulaminu klubu lub niszczenia mienia klubu pracownicy ochrony są uprawnieni do podjęcia decyzji o opuszczeniu przez gościa klubu terenu klubu, zastosowania siły fizycznej, zatrzymania osoby podejrzanej o drastyczne łamanie prawa do czasu przekazania podejrzanej osoby do przyjazdu policji.
 • Goście klubu mają obowiązek zastosować się do poleceń pracowników klubu COCO, w szczególności pracowników ochrony klubu COCO i selekcjonera/ki
 • Goście klubu mają zakaz wychodzenia z klubu z alkoholem
 • Klub jest wyposażony w szatnię odpowiedzialną za pozostawioną garderobę
 • Szatnia posiada oddzielny regulamin
§ 4 warunki końcowe
 • Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie do obsługi klubu podczas imprezy.
 • Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu.
 • Osoby dokonujące zakupu biletu lub osoby znajdujące się w klubie COCO bez biletu mają w obowiązku zapoznać się z regulaminem klubu COCO oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu klubu COCO.
 • Wszelkie informacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania klubu: manager@clubcoco.pl
§ 5 regulamin konkursu
 • Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora dla celów marketingowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na wykorzystanie swojego wizerunku dla powyższych celów proszone są o zgłoszenie do obsługi klubu podczas imprezy.
 • Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie klubu.
 • Osoby dokonujące zakupu biletu lub osoby znajdujące się w klubie COCO bez biletu mają w obowiązku zapoznać się z regulaminem klubu COCO oraz automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich regulaminu klubu COCO.
 • Wszelkie informacje, zastrzeżenia oraz uwagi dotyczące funkcjonowania klubu: manager@clubcoco.pl
© Coco Music Club 2021.

KLUB COCO KRAKÓW

Miejsce o szczególnym nacisku na dobrą zabawę, zadowolenie i bezpieczeństwo klientów. Atmosferę klubu tworzy przede wszystkim świetna muzyka.
Do dyspozycji gości są 3 starannie przygotowane bary, 2 dancefloory, sala VIP oraz palarnia.

KONTAKT

Szpitalna 38, 31-024 Kraków
12 429 69 83
manager@clubcoco.pl
Piątek 22:00 - 06:00
Sobota 22:00 - 06:00